linki do zasobów

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

  • Urząd Ochrony Danych Ososbowych - UODO
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Ministerstwo Cyfryzacji
  • Internetowy System Aktów Prawnych
  • EURO-LEX (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej)


pliki do pobrania

ZDALNY SERWIS
Pobierz i uruchom na swoim komputerze program do zdalnego wsparcia. Podaj ID i hasło do połączenia wyświetlone w oknie programu TeamViewer.    TeamViewer umożliwia zdalną pomoc! Pomoc zdalna

Jeśli planujesz w przyszłości korzystać z tego rozwiązania zapisz na pulpicie skrót do pobranego programu.

SZKOLENIA / PREZENTACJE / MATERIAŁY

1. Szkolenie: RODO dla edukacji 2021r. Pobierz tu:   Szkolenie RODO dla edukacji 2021r.
2. Szkolenie: RODO dla urzędu gminy 2021r. Pobierz tu:   Szkolenie RODO dla urzędu gminy 2021r.
3. Szkolenie: RODO dla gminnego ośrodka kultury i biblioteki 2021r. Pobierz tu:   Szkolenie RODO dla egminnego ośrodka kultury i biblioteki 2021r.
4. Szkolenie: RODO dla gminnego ośrodka pomocy społecznej 2021r. Pobierz tu:   Szkolenie RODO dla gminnego ośrodka pomocy społecznej 2021r.
5. Szkolenie: Krajowe Ramy Interoperacyjności 2021r. Pobierz tu:   Krajowe Ramy Interoperacyjności 2021r.
6. Szkolenie: Cyberbezpieczeństwo cz.1 2021r. Pobierz tu:   Cyberbezpieczeństwo cz.1 2021r.
7. Szkolenie: Cyberbezpieczeństwo cz.2 2021r. Pobierz tu:   Cyberbezpieczeństwo cz.2 2021r.
 

OFERTY

1. Oferta usług audytowych i doradczych w zakresie ochrony danych osobowych dla jednostek administracji publicznej.
   Pobierz tu:   Oferta ODO/RODO dla jednostek administracji publicznej.

2. Audyt i usługi doradcze związane z wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI dla jednostek administracji publicznej..
   Pobierz tu:   Oferta KRI/SZBI dla jednostek administracji publicznej.

3. Usługi inwentaryzacji stanu informatyzacji Urzędu oraz przygotowanie koncepcji rozwoju dla jednostek administracji publicznej.
   Pobierz tu:   Oferta SIiR dla jednostek administracji publicznej.

INNNE

1. KRS. Pobierz tu:   KRS: 0000053292