wybrane referencje

Gmina Pokrzywnica
al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
Audyt systemów informatycznych, wykonany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001, w Urzędzie Gminy Pokrzywnica oraz jej jednostkach organizacyjnych. ...

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Usługi z zakresu ochrony danych osobowych dla Gminy Mielnik i jej jednostek organizacyjnych, w tym pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Audyt systemów informatycznych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. ...

Gmina Siedlce
ul. Asłanowicza 10
08-110 Siedlce
od 2013 r. w zakresie usługi outsourcingowej obejmującej stałe wsparcie doradcze oraz przejęcie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od 2018 r. Inspektora Ochrony Danych. ...

Starostwo Powiatowe Węgrów
ul. Parkowa 7
08-307 Repki
Od 2015 r. współpraca w zakresie pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Po wejściu w życie przepisów RODO firma dostosowanie systemu ochrony danych osobowych do wymogów rozporządzenia. Od maja 2018 r. pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych osobowych. Wykonanie ramach funkcjonowania SZBI audytów systemów informatycznych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. ...

Gmina Repki
ul. Parkowa 7
08-307 Repki
Od 2000 r. świadczenie usług informatycznych w zakresie systemów USC oraz Ewidencji Ludności, od lipca 2011 r. wykonywanie usług obejmujących stałe wsparcIe doradcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz przejęcie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji na zasadach outsourceing'u. ...

Urząd Gminy Korytnica
ul. Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
Współpraca w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej, oraz świadczenie usługi outsourcingową obejmującą stałe wsparcie doradcze oraz przejęcie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych. ...

Urząd Gminy Huszlew
Huszlew 77
08-206 Huszlew
Współpraca w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej, oraz świadczenie usługi outsourcingową obejmującą stałe wsparcie doradcze oraz przejęcie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych. ...

Gmina Skórzec
ul. Siedlcecka 3
08-114 Skórzec
Wykonywanie uslugi outsourcingowej obejmującej stałe wparcie doradcze oraz przejęcie obowiązków osób pełniących funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie
danych osobowych Zamawiającego..
...

Urzad Gminy Stupsk.
ul. Sienkiewicza 10
06-561 Stupsk
Audyt systemu zarządzania bezpieczenstwem informacji na zgodnosc z wymaganiami Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci na rzecz Urzędu Gminy Stupsk. ...

Urząd Gminy Wierzbno
Wierzbno 90
07-111 Wierzbno
Współpraca w zakresie serwisu programów informatycznych SELWIN, RWWIN i PB_USC. Od 2011 r. rozszerzyony zakres usług o kompleksową obsługę informatyczną, a od 2013 r. nam usługę outsourcingową obejmującą stałe wsparcie doradcze oraz przejęcie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych. ...

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
ul.Przemysłowa 5
07-100 Węgtów
Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych, audyt systemów teleinformatycznych,   sprawdzenie aplikacji na zgodność z wymogami Rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, analizę ryzyka oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001. ...

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgtów
Świadczenie usług outsourcingowych obejmującą stałe wsparcie doradcze oraz przejęcie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych. W dniach 18 - 21 kwietnia 2016 roku inspektorzy z biura GIODO przeprowadzili kontrolę w zakresie ochrony danych osobowych. Kontrola zakończyła się protokołem bez zaleceń pokontrolnych, co dowodzi prawidłowości świadczonych usług przez pracowników konsorcjum. ...


certyfikaty

LL-C (Certification)
Pobrezni 620/3, 186 00 Praha 8
Czech Republic s.r.o.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2017 Nr 489394
[6.12.2022 - 5.12.2025]

Wsparcie administracji samorządowej w zakresie usług informatycznych i usługi w obszarze ochrony danych osobowych - outsourcing.
...

LL-C (Certification)
Pobrezni 620/3, 186 00 Praha 8
Czech Republic s.r.o.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2017 Nr 489394
[6.12.2022 - 5.12.2025]

Support for local government administration in the field of IT services and services in the area of personal data protection - outsourcing.
...

LL-C (Certification)
Pobrezni 620/3, 186 00 Praha 8
Czech Republic s.r.o.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2017 Nr 486379 (version 2)
[26.01.2022 - 5.12.2022]

Wsparcie administracji samorządowej w zakresie usług informatycznych i usługi w obszarze ochrony danych osobowych - outsourcing.
...

LL-C (Certification)
Pobrezni 620/3, 186 00 Praha 8
Czech Republic s.r.o.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2017 Nr 486379 (version 2)
[26.01.2022 - 5.12.2022]

Support for local government administration in the field of IT services and services in the area of personal data protection - outsourcing.
...

LL-C (Certification)
Pobrezni 620/3, 186 00 Praha 8
Czech Republic s.r.o.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 Nr 486379
[6.12.2019 - 5.12.2022]

Wsparcie administracji samorządowej w zakresie usług informatycznych.
...

LL-C (Certification)
Pobrezni 620/3, 186 00 Praha 8
Czech Republic s.r.o.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 Nr 482040
[6.12.2016 - 5.12.2019]

Wsparcie administracji samorządowej w zakresie usług informatycznych.
...

LL-C (Certification)
Pobrezni 620/3, 186 00 Praha 8
Czech Republic s.r.o.
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2013
Marek Daniel
...

LL-C (Certification)
Pobrezni 620/3, 186 00 Praha 8
Czech Republic s.r.o.
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2013
Stefan Książek
...

.