partnerzy

Aram Software Sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
Oprogramowanie do obsługi spraw ewidencji ludności - SELWIN, rejestru wyborców
- RWWIN oraz Urzędu Stanu Cywilnego - USCWIN
...

TECHNIKA IT Sp. z o.o.
ul. Toszecka 2
44-102 Gliwice
Oprogramowanie do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego - PB_USC, EXPORT_USC oraz
ewidencji ludności - PB_EWID
...

Tensoft Sp. z o.o.
ul. Katowicka 50
45-061 Opole
Współpraca w zakresie sprzedaży oraz wdrażania aplikacji dla administracji samorządowej
- System ADAS.
...

TOP-TEAM  TT Sp. z o. o.
ul. Mroczna 9/11/13
01-456 Warszawa
Oprogramowanie do obsługi ośrodków pomocy społecznej - TT-Pomoc, obsługi obszarów: Świadczenia rodzinne i wychowawcze, Alimenty, Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, Stypendia. ...

Kamus Konsulting Sp. z o.o.
ul. Żeglugi Wiślanej 10B/3
03-043 Warszawa
Współpraca w zakresie wdrażania polityk bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Audyty i dokumentacje bezpieczeństwa:
Ochrona Danych Osobowych,
Krajowe Ramy Interoperacyjności.
...

DAGMA sp. z o.o.
ul. Bażantów 4/2
40-668 Katowice
Oprogramowanie antywirusowe ESET.
Rozwiązania STORMSHIELD firmy NETASQ, europejskiego producenta wielofunkcyjnych rozwiązań firewallowych klasy UTM.
...

PWPW S.A.
ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Współpraca polegająca na pośredniczeniu w sprzedaży usług certyfikacyjnych oferowanych
przez PWPW S.A. pod nazwą: SIGILLUM - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej
(m.in. kwalifikowny podpis elektroniczny).
...

FERRO Software POLSKA
ul. Klimczoka 27
43-360 Bystra
Sieciowe systemy do archiwizacji danych Ferro Backup System. ...

Plocman Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 37/4
09-402 Płock
Współpraca w zakresie sprzedaży oraz wdrażania internetowego systemu informatycznego BIP. ...

.